Yönetim
Yönetim Kurulu
{'doktora': 'Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı (2001)', 'telefon': '3722610251 ', 'baglibirimler': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/ayoglu.html', 'unvan': 'Prof.Dr. ', 'eposta': 'fayoglu@yahoo.com', 'isim': 'FERRUH NİYAZİ AYOĞLU', 'mail': 'ayoglu', 'anabilimdali': 'Halk Sağlığı', 'calismaalanlari': 'Çevre Sağlığı, İş Sağlığı, Sağlık Yönetimi', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'fotograf': None, 'gorev': 'Merkez Müdürü'}
Prof.Dr. FERRUH NİYAZİ AYOĞLU
Merkez Müdürü
Ana Bilim Dalı:Halk Sağlığı
Doktora:Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı (2001)
Çalışma Alanları:Çevre Sağlığı, İş Sağlığı, Sağlık Yönetimi
e - Posta:fayogluyahoo.com
Telefon:3722610251
{'doktora': 'Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı (2007)', 'telefon': '3722613332 3332', 'baglibirimler': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/meryemakpolat.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'eposta': 'meryemakpolat@yahoo.com', 'isim': 'MERYEM AKPOLAT FERAH', 'mail': 'meryemakpolat', 'anabilimdali': 'Histoloji ve Embriyoloji', 'calismaalanlari': 'İnfertilite, Radyobiyoloji', 'yukseklisans': '', 'lisans': '', 'fotograf': None, 'gorev': ''}
Doç.Dr. MERYEM AKPOLAT FERAH
Ana Bilim Dalı:Histoloji ve Embriyoloji
Doktora:Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı (2007)
Çalışma Alanları:İnfertilite, Radyobiyoloji
e - Posta:meryemakpolatyahoo.com
Telefon:3722613332 3332
{'doktora': 'gazi üni diş hekimliği fakültesi (2009)', 'telefon': '3722613541 3541', 'baglibirimler': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/sibelkocak.html', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'eposta': 'sibel_tazegul@yahoo.com', 'isim': 'SİBEL KOÇAK', 'mail': 'sibelkocak', 'anabilimdali': 'Endodonti', 'calismaalanlari': '', 'yukseklisans': 'hacettepe üni diş hekimliği fakültesi (2000)', 'lisans': '', 'fotograf': None, 'gorev': ''}
Doç.Dr. SİBEL KOÇAK
Ana Bilim Dalı:Endodonti
Yüksek Lisans:hacettepe üni diş hekimliği fakültesi (2000)
Doktora:gazi üni diş hekimliği fakültesi (2009)
e - Posta:sibel_tazegulyahoo.com
Telefon:3722613541 3541
{'doktora': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Kimya (2004)', 'telefon': None, 'baglibirimler': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/julide.yener.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'eposta': 'julyen2002@gmail.com', 'isim': 'JÜLİDE YENER', 'mail': 'julide.yener', 'anabilimdali': '', 'calismaalanlari': '', 'yukseklisans': 'Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği (1997)', 'lisans': 'Hacettepe Üniversitesi Kimya mühendisliği (1993)', 'fotograf': None, 'gorev': ''}
Yrd.Doç.Dr. JÜLİDE YENER
Lisans:Hacettepe Üniversitesi Kimya mühendisliği (1993)
Yüksek Lisans:Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği (1997)
Doktora:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Kimya (2004)
e - Posta:julyen2002gmail.com
{'doktora': 'ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya (2006)', 'telefon': '3722574010 1944', 'baglibirimler': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/sefa.html', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'eposta': 'sefakocabas@gmail.com', 'isim': 'SEFA KOCABAŞ', 'mail': 'sefa', 'anabilimdali': '', 'calismaalanlari': '', 'yukseklisans': 'ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya (2000)', 'lisans': '19 Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği (1994)', 'fotograf': None, 'gorev': ''}
Yrd.Doç.Dr. SEFA KOCABAŞ
Lisans:19 Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği (1994)
Yüksek Lisans:ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya (2000)
Doktora:ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya (2006)
e - Posta:sefakocabasgmail.com
Telefon:3722574010 1944
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin