Yönetim
Yönetim Kurulu
Prof.Dr. YÜKSEL AYAZ
Merkez Müdürü
Ana Bilim Dalı :
Doktora :
Çalışma Alanları :
e - Posta : ayaz@beun.edu.tr
Telefon : 0372 261 32 75
{'doktora': 'Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı (2007)', 'telefon': '3722613332 3332', 'gorev': '', 'lisans': '', 'fotograf': None, 'isim': 'MERYEM AKPOLAT FERAH', 'anabilimdali': 'Histoloji ve Embriyoloji', 'yukseklisans': '', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'eposta': 'meryemakpolat@yahoo.com', 'calismaalanlari': 'İnfertilite, Radyobiyoloji', 'mail': 'meryemakpolat', 'baglibirimler': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/meryemakpolat.html'}
Doç.Dr. MERYEM AKPOLAT FERAH
Ana Bilim Dalı : Histoloji ve Embriyoloji
Doktora : Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı (2007)
Çalışma Alanları : İnfertilite, Radyobiyoloji
e - Posta : meryemakpolatyahoo.com
Telefon : 3722613332 3332
{'doktora': 'gazi üni diş hekimliği fakültesi (2009)', 'telefon': '3722613541 3541', 'gorev': '', 'lisans': '', 'fotograf': None, 'isim': 'SİBEL KOÇAK', 'anabilimdali': 'Endodonti', 'yukseklisans': 'hacettepe üni diş hekimliği fakültesi (2000)', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'eposta': 'sibel_tazegul@yahoo.com', 'calismaalanlari': '', 'mail': 'sibelkocak', 'baglibirimler': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/sibelkocak.html'}
Doç.Dr. SİBEL KOÇAK
Ana Bilim Dalı : Endodonti
Yüksek Lisans : hacettepe üni diş hekimliği fakültesi (2000)
Doktora : gazi üni diş hekimliği fakültesi (2009)
e - Posta : sibel_tazegulyahoo.com
Telefon : 3722613541 3541
{'doktora': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Kimya (2004)', 'telefon': None, 'gorev': '', 'lisans': 'Hacettepe Üniversitesi Kimya mühendisliği (1993)', 'fotograf': None, 'isim': 'JÜLİDE YENER', 'anabilimdali': '', 'yukseklisans': 'Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği (1997)', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'eposta': 'julyen2002@gmail.com', 'calismaalanlari': '', 'mail': 'julide.yener', 'baglibirimler': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/julide.yener.html'}
Yrd.Doç.Dr. JÜLİDE YENER
Lisans : Hacettepe Üniversitesi Kimya mühendisliği (1993)
Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği (1997)
Doktora : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Kimya (2004)
e - Posta : julyen2002gmail.com
{'doktora': 'ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya (2006)', 'telefon': '3722574010 1944', 'gorev': '', 'lisans': '19 Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği (1994)', 'fotograf': None, 'isim': 'SEFA KOCABAŞ', 'anabilimdali': '', 'yukseklisans': 'ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya (2000)', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'eposta': 'sefakocabas@gmail.com', 'calismaalanlari': '', 'mail': 'sefa', 'baglibirimler': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/sefa.html'}
Yrd.Doç.Dr. SEFA KOCABAŞ
Lisans : 19 Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği (1994)
Yüksek Lisans : ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya (2000)
Doktora : ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya (2006)
e - Posta : sefakocabasgmail.com
Telefon : 3722574010 1944
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin