Yrd.Doç.Dr. JÜLİDE YENER
Görev Yeri
Fen-Edebiyat Fakültesi
None
e - Posta
julyen2002gmail.com
{'PersonelYonetilenTezler': [{'Aciklama': 'Selüloz Bazlı Adsorbentlerin Atıksu Arıtımında Kullanımı (Halen Devam Ediyor)', 'Ogrenci': 'ÇİÇEK YILDIZ ', 'Yil': -2013, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi', 'Seviye': 1}], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/julide.yener', 'Okul': 'Fen-Edebiyat Fakültesi', 'Bolum': None, 'PersonelBasari': [], 'yerelmakale': [], 'PersonelUnvanlar': [{'Alan': 'KİMYA', 'UnvanId': 3, 'UnvanAdENKisa': 'Assist.Prof. ', 'UnvanAdTR': 'Yardımcı Doçent Doktor', 'Tarih': datetime.date(2006, 2, 3), 'UnvanAdTRKisa': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'UnvanAdEN': 'Assistant Professor '}], 'PersonelMakaleler': [{'LINK': None, 'YAYIN_AD': 'Colloids And Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects', 'ISIMLER': 'Turkan Kopac, Kadriye Bozgeyik, Julide Yener', 'INDIS': '322', 'AD': 'Effect Of Ph And Temperature On The Adsorption Of Bovine Serum Albumin Onto Titanium Dioxide , , ', 'TARIH': datetime.date(2002, 1, 7), 'TUR': 1, 'ULUSAL': None}], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_TUR': 4, 'OKUL_AD': 'Hacettepe Üniversitesi', 'OKUL_ADRES': None, 'BOLUM': 'Kimya mühendisliği', 'MEZUNIYET_YIL': 1993}, {'OKUL_TUR': 5, 'OKUL_AD': 'Hacettepe Üniversitesi', 'OKUL_ADRES': None, 'BOLUM': 'Kimya Mühendisliği', 'MEZUNIYET_YIL': 1997}, {'OKUL_TUR': 6, 'OKUL_AD': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'OKUL_ADRES': None, 'BOLUM': 'Kimya', 'MEZUNIYET_YIL': 2004}], 'PersonelYdl': [{'Okuma': 3, 'Konusma': 2, 'DilAd': 'İngilizce', 'Dil': 2, 'Yazma': 3}], 'PersonelProjeler': [], 'PersonelTezler': [{'Aciklama': None, 'Yil': 1997, 'Universite': 'Hacettepe Üniversitesi', 'Seviye': 1}, {'Aciklama': None, 'Yil': None, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'Seviye': 3}], 'PersonelKitap': [], 'umakale': [{'LINK': None, 'YAYIN_AD': 'Colloids And Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects', 'ISIMLER': 'Turkan Kopac, Kadriye Bozgeyik, Julide Yener', 'INDIS': '322', 'AD': 'Effect Of Ph And Temperature On The Adsorption Of Bovine Serum Albumin Onto Titanium Dioxide , , ', 'TARIH': datetime.date(2002, 1, 7), 'TUR': 1, 'ULUSAL': None}], 'yonetilendtez': [{'Aciklama': 'Selüloz Bazlı Adsorbentlerin Atıksu Arıtımında Kullanımı (Halen Devam Ediyor)', 'Ogrenci': 'ÇİÇEK YILDIZ ', 'Yil': -2013, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi', 'Seviye': 1}], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelGorevler': [{'BITIS': datetime.date(2006, 2, 16), 'GOREV': 'Ar5aştırma görevlisi', 'BASLANGIC': datetime.date(1994, 2, 15)}, {'BITIS': '', 'GOREV': 'Yardımcı Doçent', 'BASLANGIC': datetime.date(2006, 2, 16)}, {'BITIS': datetime.date(2015, 1, 10), 'GOREV': 'Müdür Yardımcısı', 'BASLANGIC': datetime.date(2012, 1, 16)}], 'Personel': {'BOLUM_KOD': None, 'Akademik': True, 'FACEBOOK': None, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'Ad': 'JÜLİDE', 'AnabilimDalı': None, 'BILIM_KOLU': None, 'FLICKR': None, 'BEHANCE': None, 'TEL_DAHILI': None, 'VIMEO': None, 'DEVIANTART': None, 'KISISEL_WEB': None, 'FRIENDFEED': None, 'GOOGLEPLUS': None, 'FAKS': None, 'UNVAN_ID': 3, 'ILGI_ALANLARI': None, 'E_POSTA_2': 'julyen2002@gmail.com', 'OKUL_KOD': 3, 'AnadalId': None, 'GITHUB': None, 'ANA_DIL': None, 'TUMBLR': None, 'Soyad': 'YENER', 'DIGG': None, 'LINK': 'julide.yener', 'LINKEDIN': None, 'TEL_HARICI': None, 'MYSPACE': None, 'YOUTUBE': None, 'TWITTER': None, 'KEY_WORDS': None, 'E_POSTA': None, 'E_POSTA_BEUN': 'julide.yener@beun.edu.tr'}, 'yonetilenytez': [], 'PersonelBildiriler': [], 'Unvan': {'EntityState': 1, 'ID': 0, 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor ', 'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'KISA_TR': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Yardımcı Doçent Doktor', 'EntityKey': None, 'PID': None, 'AKADEMIK': None}, 'PersonelUyelikler': []}
Öğrenim
İdari Görevler
Tezler
Yönetilen Doktora Tezleri
    Selüloz Bazlı Adsorbentlerin Atıksu Arıtımında Kullanımı (Halen Devam Ediyor)

    ÇİÇEK YILDIZ Bülent Ecevit Üniversitesi - -2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
  1. Turkan Kopac, Kadriye Bozgeyik, Julide Yener, "Effect Of Ph And Temperature On The Adsorption Of Bovine Serum Albumin Onto Titanium Dioxide , , "

    Colloids And Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects , 322 2002