Yrd.Doç.Dr. SEFA KOCABAŞ
Görev Yeri
Devrek Meslek Yüksekokulu
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
e - Posta
sefakocabasgmail.com
{'PersonelYonetilenTezler': [], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/sefa', 'Okul': 'Devrek Meslek Yüksekokulu', 'Bolum': 'Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü', 'PersonelBasari': [], 'yerelmakale': [], 'PersonelUnvanlar': [{'Alan': 'Kimya', 'UnvanId': 5, 'UnvanAdENKisa': 'Specialist ', 'UnvanAdTR': 'Uzman', 'Tarih': datetime.date(1996, 1, 1), 'UnvanAdTRKisa': 'Uzm. ', 'UnvanAdEN': 'Specialist'}, {'Alan': 'Fizikokimya', 'UnvanId': 3, 'UnvanAdENKisa': 'Assist.Prof. ', 'UnvanAdTR': 'Yardımcı Doçent Doktor', 'Tarih': datetime.date(2006, 1, 1), 'UnvanAdTRKisa': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'UnvanAdEN': 'Assistant Professor '}], 'PersonelMakaleler': [], 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_TUR': 1, 'OKUL_AD': 'TED Karabük Koleji ', 'OKUL_ADRES': 'Karabük', 'BOLUM': None, 'MEZUNIYET_YIL': 1985}, {'OKUL_TUR': 2, 'OKUL_AD': 'TED Karabük Koleji', 'OKUL_ADRES': 'Karabük', 'BOLUM': 'Fen', 'MEZUNIYET_YIL': 1988}, {'OKUL_TUR': 4, 'OKUL_AD': '19 Mayıs Üniversitesi', 'OKUL_ADRES': 'SAmsun', 'BOLUM': 'Çevre Mühendisliği', 'MEZUNIYET_YIL': 1994}, {'OKUL_TUR': 5, 'OKUL_AD': 'ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü', 'OKUL_ADRES': 'Zonguldak', 'BOLUM': 'Kimya', 'MEZUNIYET_YIL': 2000}, {'OKUL_TUR': 6, 'OKUL_AD': 'ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü', 'OKUL_ADRES': 'Zonguldak', 'BOLUM': 'Kimya', 'MEZUNIYET_YIL': 2006}], 'PersonelYdl': [{'Okuma': 4, 'Konusma': 3, 'DilAd': 'İngilizce', 'Dil': 2, 'Yazma': 3}], 'PersonelProjeler': [], 'PersonelTezler': [], 'PersonelKitap': [], 'umakale': [], 'yonetilendtez': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelGorevler': [{'BITIS': '', 'GOREV': 'Devrek Meslek Yüksek Okulu Müdürü', 'BASLANGIC': datetime.date(2011, 6, 1)}], 'Personel': {'BOLUM_KOD': 5803, 'Akademik': True, 'FACEBOOK': None, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'Ad': 'SEFA', 'AnabilimDalı': None, 'BILIM_KOLU': None, 'FLICKR': None, 'BEHANCE': None, 'TEL_DAHILI': 1944, 'VIMEO': None, 'DEVIANTART': None, 'KISISEL_WEB': None, 'FRIENDFEED': None, 'GOOGLEPLUS': None, 'FAKS': 3725563574, 'UNVAN_ID': 3, 'ILGI_ALANLARI': 'Gözenekli yapılar, Adsorpsiyon, Çevre Analizleri, Hava Kirleticileri Giderimi, Laboratuvar Akreditasyonu', 'E_POSTA_2': 'sefakocabas@gmail.com', 'OKUL_KOD': 58, 'AnadalId': None, 'GITHUB': None, 'ANA_DIL': None, 'TUMBLR': None, 'Soyad': 'KOCABAŞ', 'DIGG': None, 'LINK': 'sefa', 'LINKEDIN': None, 'TEL_HARICI': 3722574010, 'MYSPACE': None, 'YOUTUBE': None, 'TWITTER': None, 'KEY_WORDS': None, 'E_POSTA': 'sefa@karaelmas.edu.tr', 'E_POSTA_BEUN': 'sefa@beun.edu.tr'}, 'yonetilenytez': [], 'PersonelBildiriler': [], 'Unvan': {'EntityState': 1, 'ID': 0, 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor ', 'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'KISA_TR': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Yardımcı Doçent Doktor', 'EntityKey': None, 'PID': None, 'AKADEMIK': None}, 'PersonelUyelikler': []}
Öğrenim
İdari Görevler