2017 Yılı Analiz Hizmet Bedellerimiz

AÇIKLAMALAR

  1. Fiyatlara KDV (%18) dâhil edilmemiştir.
  2. Bülent Ecevit Üniversitesi personeline %50 indirim uygulanır.
  3. Özel numune hazırlama tekniği ve irdeleme/yorum gerektiren analizlerde ayrı ücretlendirme yapılacağından laboratuvarımızla görüşülmelidir.
  4. Araziye bağlı çalışmalarda nakliye, ulaşım, konaklama vs. gibi giderler işi talep eden tarafından karşılanacaktır.
  5. Listede bulunmayan ölçüm ve/veya analizlerin fiyatlandırılması karşılıklı anlaşmaya tabidir.

BET TPD/TPR/TPO ANALİZ HİZMET BEDELLERİ

Analiz

Fiyat

Fiziksel Adsorpsiyon Analizi

550 TL/Numune

Kimyasal Adsorpsiyon Analizi

600 TL/Numune

BET Yüzey Alanı Analizi (Tek noktalı)

120 TL/Numune

BET Yüzey Alanı Analizi (Çok noktalı)

170 TL/Numune

BET Yüzey Alanı ile Gözenek Boyut Analizi(Çok noktalı )

240 TL/Numune

BET Yüzey Alanı ile Mikro-Gözenek Boyut Analizi (Çok noktalı )

120 TL/Numune

PİKNOMETRE ANALİZİ HİZMET BEDELLERİ

Analiz

Fiyat

Piknometre Analizi

70 TL/Numune

DNA DİZİ ANALİZÖRÜ ANALİZ HİZMET BEDELLERİ

Analiz

Fiyat

Dizileme reaksiyonu + son saflaştırma + kapilerelekroforez

100 TL

DNA saflık ve miktar tayini

30 TL

Termal Döngü Cihazı Kullanımı

30 TL

DİFERENSİYEL TARAMALI KALORİMETRE (DSC) HİZMET BEDELLERİ

Analiz

Fiyat

 

DSC (40°C – 400°C)

 

0 – 1 saat

120 TL/Numune

1 – 3 saat

150 TL/Numune

3 – 7 saat

170 TL/Numune

7 – 15 saat

210 TL/Numune

 

DSC (-85°C – 400°C)

 

0 – 1 saat

120 TL/Numune

1 – 3 saat

170 TL/Numune

3 – 7 saat

210 TL/Numune

7 – 15 saat

260 TL/Numune

DSC (-85°C – 600°C) Bakır Kap

0 – 1 saat

190 TL/Numune

1 – 3 saat

230 TL/Numune

THERMOGRAVİMETRİK ANALİZ (DTA/TGA) HİZMET BEDELLERİ

Analiz

Fiyat

 

TGA/DTA

(25°C – 1000°C)

 

0 – 1 saat

120 TL/Numune

1 – 3 saat

150 TL/Numune

3 – 7 saat

170 TL/Numune

7 – 15 saat

190 TL/Numune

ELEMENTEL ANALİZ HİZMET BEDELLERİ

Analiz

Fiyat

C, H, N Analizi

100 TL/Numune

S Analizi

100 TL/Numune

FT-IR ANALİZ HİZMET BEDELLERİ

Analiz

Fiyat

FT-IR

Karakterizasyon*

150 TL/Numune

Spektrum Çekimi ATR Metodu

80 TL/Numune

Spektrum Çekimi KBr Metodu

80 TL/Numune

*(Spektrum + Değerlendirme)FT-IR Karakterizasyonunda; spektrum çekimi ve değerlendirme işlemi gerçekleştirilmektedir.

ICP-MS ANALİZ HİZMET BEDELLERİ

Analiz

Fiyat

Numune Hazırlama (Mikrodalga yöntemi ile)

100 TL/Numune

Tek Element

80 TL/Numune

2–15 Element

150 TL/Numune

16–30 Element

200 TL/Numune

31–40 element

250 TL/Numune

LC-MS/MS ANALİZ HİZMET BEDELLERİ

Analiz

Fiyat

MS

120 TL/Numune

MS/MS

150 TL/Numune

LC/MS

Kalitatif (Tek Bileşen)

150 TL/Numune

Kalitatif (İlave Bilesen Başına)

50 TL/Numune

Kantitatif*(Tek Bilesen)

170 TL/Numune

Kantitatif*(İlave Bilesen Başına)

70 TL/Numune

 

LC-MS/MS

 

Kalitatif (Tek Bileşen)

190 TL/Numune

Kalitatif (İlave Bileşen Başına)

60 TL/Numune

Kantitatif*(Tek Bileşen)

210 TL/Numune

Kantitatif*(İlave Bileşen Başına)

80 TL/Numune

*Kantitatif analizler için laboratuvarımızla görüşülmelidir.

RAMAN ANALİZ HİZMET BEDELLERİ

Analiz

Fiyat

1 Lazer Kullanılarak Yapılan Ölçüm

514 nm

150 TL/Numune

785 nm

130 TL/Numune

Derinlik Profil Analizi (1 Lazer)

300 TL/Saat

Haritalama (1 Lazer)

300 TL/Saat

TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM) ANALİZ HİZMET BEDELLERİ

Analiz

Fiyat

FEG-SEM Numune İnceleme

260 TL/Saat

FEG-SEM-EDX ile Numune İnceleme

260 TL/Saat

Numunelerin Kaplanması

120 TL/Numune

FEG-ESEM Analizi

260 TL/Saat

FEG-STEM Analizi

260 TL/Saat

Analitik Haritalama

260 TL/Saat

Yüksek Sıcaklık Analizi (25 oC-1300 oC)*

1500 TL/Numune

*Yüksek sıcaklık analizleri için laboratuvarımızla görüşülmelidir.

SIVI KROMATOGRAFİSİ (HPLC) ANALİZ HİZMET BEDELLERİ

Analiz

Fiyat

Kalitatif Analiz

120 TL/Numune

Kantitatif Analiz

150 TL/Numune

Kantitatif Analiz (İlave Madde İçin)

60 TL/Madde

*Kantitatif Analiz için laboratuvarımızla görüşülmelidir.

TOC-TN ANALİZ HİZMET BEDELLERİ

Analiz

Fiyat

Toplam Organik Karbon (TOC)

80 TL/Numune

Toplam Azot (TN)

80 TL/Numune

X- IŞINI FLUORESANS SPEKTROMETRESİ (XRF) HİZMET BEDELLERİ

Analiz

Fiyat

Yarı Kantitatif Analiz (Tek element için)

110 TL/ Numune

Kantitatif Analiz (Tek element için)

120 TL/ Numune

Kantitatif Analiz (İlave element için)

50 TL/Element

Presleme

15 TL/Numune

Kızdırma Kaybı

60 TL/Numune

Öğütme-Eleme

60 TL/Numune

X-IŞINLARI DİFRAKTOMETRESİ (XRD) HİZMET BEDELLERİ

Analiz

Fiyat

X-Işınları Kırınım Deseni Çekimi

(Standart Analiz)

120 TL/Numune

X-Işınları İnce Film Kırınım Deseni Çekimi

140 TL/Numune

Kalitatif Analiz

140TL/Numune

Böbrek Taşı Analizi

100 TL/Numune

Kantitatif (Rietveld) Analizi

900 TL/Numune

Yüksek Sıcaklık Faz Analizi*

900 TL/Numune

*Yüksek sıcaklık analizleri için laboratuvarımızla görüşülmelidir.

UV ANALİZİ HİZMET BEDELLERİ

Analiz

Fiyat

UV Standart Analiz

30 TL/Numune

Numune Hazırlama

15 TL/Numune

PETROL ANALİZİ HİZMET BEDELLERİ

Analiz

Fiyat

Yoğunluk Tayini

40 TL/Numune

Kül Tayini

90 TL/Numune

Toplam Tortu Tayini

120 TL/Numune

Su  Tayini

120 TL/Numune

Kinematik Viskozite Tayini

100 TL/Numune

Parlama Noktası Tayini

70 TL/Numune

Kükürt Tayini

100 TL/Numune

Akma Noktası Tayini

70 TL/Numune

Bulutlanma Noktası Tayini

90 TL/Numune

Soğuk Filtre Tıkanma Noktası Tayini

60 TL/Numune

ÇEVRE ANALİZ HİZMET BEDELLERİ

Analiz

Fiyat

pH Ölçümü

20 TL/Numune

İletkenlik Ölçümü

20 TL/Numune

Çözünmüş Oksijen Ölçümü

20 TL/Numune

Nem Tayini

90 TL/Numune

Kül Tayini

90 TL/Numune

Uçucu Madde Tayini

90 TL/Numune

Çözünmüş Katı MaddeTayini

90 TL/Numune

Çökebilen Katı MaddeTayini

90 TL/Numune

Toplam Katı MaddeTayini

90 TL/Numune

Askıda Katı MaddeTayini

90 TL/Numune

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini

110 TL/Numune

Yağ ve Gres Tayini

110 TL/Numune

Sertlik Tayini

90 TL/Numune

Toplam AlkaliniteTayini

90 TL/Numune

Bikarbonat Tayini

90 TL/Numune

Sularda Anyon Analizi (IC Metodu ile)

[F-, Cl-, Br-, PO43-, SO42-, NO3-, NO2-]

60 TL/İyon

İlave her iyon için: 20 TL

Sularda Anyon Analizi (IC Metodu ile)

 [Li+, Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+]

Havada PM 10 ve PM 2,5 Örnekleme (Tek nokta)

3300 TL/hafta

Sularda Ağır Metal Analizi (ICP-MS)*

180 TL/Numune

Dip Çamurunda Ağır Metal Analizi (ICP-MS)*

180 TL/Numune

Toprakta Ağır Metal Analizi (ICP-MS)*

180 TL/Numune

Kanda Ağır Metal Analizi (ICP-MS)*

180 TL/Numune

Serumda Ağır Metal Analizi (ICP-MS)*

180 TL/Numune

Partikül Maddede Ağır Metal Analizi (ICP-MS)*

180 TL/Numune

Partikül Maddede PAH Analizi (HPLC)**

1100 TL/Numune

Sularda PAH Analizi (HPLC)**

1100 TL/Numune

Dip Çamurunda PAH Analizi (HPLC)**

1100 TL/Numune

Toprakta PAH Analizi (HPLC)**

1100 TL/Numune

Atıklar
(Eluat Analizi)

Katı Atıkların ve Çamurların Mikrodalga Yakma işlemi

 

90 TL/Numune

pH Tayini

20 TL/Numune

Toplam Çözünmüş Katı Madde

90 TL/Numune

IC Metodu ile Anyon Analizi

(F-, Cl-,  SO4-2)

60 TL/İyon

İlave her iyon için: 20 TL

ICP-MS ile Ağır Metal Analizi

(Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Al, Ba, B, Ag, Na, Mg, Mn, Mo, Hg, Ni, Se, Sr, Sn, Tl, Zn, Ca)

180 TL/Numune

Numune Alınması

Anlık Kompozit Numune

60  TL/Numune

2 Saatlik Kompozit Numune

120 TL/Numune

Raporlama ve Danışmanlık

 

İçme suyu analiz sonuçları değerlendirme raporu yazımı

220 TL/Numune

Atıksu analiz sonuçları değerlendirme raporu yazımı

220 TL/Numune

Diğer Hizmetler İşin niteliğine göre karşılıklı anlaşma ile fiyatlandırılır.

 

* Ağır Metal Listesi:

Alüminyum(Al), Arsenik (As),  Baryum (Ba), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Selenyum (Se), Stronsiyum (Sr), Molibden (Mo), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kalay (Sn), Civa (Hg), Kurşun (Pb), Bizmut (Bi), Krom (Cr), Demir (Fe), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Titanyum (Ti), Vanadyum (V), Antimon (Sb), Brom (Br)

 

** PAH Listesi:

Naphthalene, acenaphthylene, acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene, pyrene, fluoranthene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, dibenzo(a,h)anthracene, indeno(1,2,3-cd)pyrene, benzo(ghi)perylene

NUMUNE HAZIRLAMA HİZMET BEDELLERİ

Analiz

Fiyat

Rotary Evaporatör Kullanımı

60 TL/(saat)

Soğutmalı Santrifüj Kullanımı

30 TL/(saat)

Santrifüj Kullanımı

20 TL/(saat)

Ultrasona Banyo

20 TL/(saat)

Etüv Kullanımı

45 TL/(saat)

Vakumlu Etüv Kullanımı

70 TL/(saat)

Kül Fırını Kullanımı

90 TL/(saat)

Yüksek Sıcaklık Tüp Fırın

170 TL/(saat)

SoxhletEkstraksiyonu

60 TL/Numune

Mikrodalga Yakma İşlemi

90 TL/Numune

Ultra Saf Su (L)

10 TL

Saf Su (L)

6 TL

Sıvı Azot (L)

15 TL

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin