Hakkımızda

Kalite Politikamız

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ARTMER) KALİTE POLİTİKASI

      Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARTMER) uzman personeli, altyapı ve laboratuvar olanakları ile alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören bir hizmet sunmayı amaç edinmiş, sürekli gelişme anlayışını benimsemiştir. Merkezimize ait laboratuvarının tüm birimlerinde ölçüm ve analizlerde kalite ve güvenirliliğin sağlanması, kuralların uygulanması ve takip edilmesi üst yönetimin sorumluluğu ve güvencesi altındadır. Bu kapsamda Merkezimiz aşağıda belirtilen kalite politika prensipleri;

  •  Analiz ekipmanlarınınperiyodik olarak kalibrasyonunu sağlanması,
  •  Gizlilik esasları çerçevesinde uygun analiz metodu kullanılarak doğru analiz raporu sunulması,
  •  Kullanılan analiz metotlarının doğruluklarının periyodik olarak kontrol edilmesi,
  •  Doğru raporlama ve kayıt sisteminin sürekli işletilmesi,
  •  Tüm işlerde ve yazışmalarda izlenebilirliğin sağlanması,
  •  Müşteri istek ve şikayetlerinin değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin