Analiz

Analiz Başvuru Aşamaları

1. BAŞVURU VE ÖRNEK KABUL İŞLEMLERİ

a) Analiz yaptırmak isteyen kişi-özel kurum-kamu kurum ve kuruluşları Analiz Başvuru Formu’nu; ve yaptırmak istedikleri analizler için ayrıca hazırlanmışAnaliz Talep Formu’nu eksiksiz doldurur.

b) İlgili formlar doğrudan veya çeşitli iletişim araçları (e-posta, faks, kargo veya posta) yoluyla aşağıda iletişim bilgileri verilen Merkez Müdürlüğü’ne iletilir.

c) Başvurunun Merkez Müdürlüğü uzmanlarınca değerlendirilmesinden sonra, örnekler analize kabul edilir. Gerekli görülürse örnekler için Madde Güvenlik Bilgileri (MSDS)  ayrıca istenir.

d) Örneklerin ağzı kapalı cam veya plastik kaplar içinde, insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ambalajlanmış olması gerekmektedir. Örnek kaplarının üzerinde örnekle ilgili açıklayıcı bilgileri içeren bir etiket (şahıs/kuruluş adı, örnek adı, miktarı, örnekleme tarihi gibi) olmalıdır.

e) Örnekler her cihaz için ayrı ayrı teslim edilmeli ve o cihaz için tanımlanan miktarlarda olmalıdır. Bu nedenle miktar konusunda numune gönderilmeden önce ilgili laboratuar birimi ile görüşülmesi yerinde olur. Bu koşullara uygun olmayan örnekler analiz için kabul edilmemektedir

2. ANALİZ BEDELİNİN ÖDENMESİ

a) Analize kabul edilen örnekler için Merkez Müdürlüğü’nce fiyatlandırma yapılır ve vergiler dahil tutar analizi isteyen kişi veya kuruma bildirilir.

b) Kişi ya da kurum analiz ücretini Merkez Müdürlüğü’nden temin edecekleri banka hesap numarasına ödediğine dair dekontu Merkez Müdürlüğü’ne ulaştırması sonrasında analiz işlemlerine geçilir.

c) Merkez Müdürlüğü’nün her yıl yayınlamış olduğu fiyat listesinde bulunmayan analiz ve ölçüm hizmetleri için talep sahibi kişiye veya kuruma ayrıca teklif verilir. Teklifin kabul edilmesi durumunda analiz işlemleri başlatılır.

d) Acil istenen hizmetler için, mesai dışında ve/veya tatil günü çalışılması durumunda  %70, mesai saati içinde öncelik tanınan işlerde ise % 50 fiyat artışı uygulanır.

3. RAPORLAMA VE FATURA DÜZENLEME

a) Rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz.

b) Başvuru dilekçesinde istenen analizler için sadece analiz sonuçlarını gösterir bir rapor düzenlenmektedir. Birden fazla numune için ayrı ayrı rapor isteniyorsa, Başvuru Formu’nda bunun belirtilmesi gerekmektedir.

c) Analiz sonuçlarının ayrıca konusunda uzman öğretim üyelerince yorumlanması ve değerlendirilmesini içeren özel rapor talepleri için ayrı ücretlendirme yapılır. Ücretler işin niteliğine göre Merkez Müdürlüğü’nce belirlenir.

d) Fatura başvuru sahibi kişi veya kurumun Başvuru Formu’nda verdiği bilgiler kullanılarak düzenlenir. Analiz sonuç raporları, fatura ve analizden artan numuneler yine bu formda belirtilen adrese ödemeli olarak kargo yoluyla gönderilir veya elden teslim edilir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin