Laboratuvar

Çevre Analiz Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu Uzm. Soner ÇAKAR
Uzm. Koray ALPER
Uzm. Cengiz TEMİZ
Telefon 0 (372) 261 32 87

Yapılan Testler Kullanılan Cihazlar
Alkalinite Tayini
Askıda Katı Madde Tayini
Bikarbonat Tayini
Dip Çamurunda Ağır Metal Analizi (ICP-MS)
Dip Çamurunda PAH Analizi (HPLC)
Havada PM 10 ve PM 2,5 Örnekleme (Tek nokta)
IC Metodu ile Anyon Analizi (Eulat Analizi)
ICP-MS ile Ağır Metal Analizi (Eulat Analizi)
Katı Atıkların ve Çamurların Mikrodalga Yakma İşlemi (Eulat Analizi)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Kül Tayini
Partikül Maddede Ağır Metal Analizi (ICP-MS)
Partikül Maddede PAH Analizi (HPLC)
Ph
Ph Tayini (Eulat Analizi)
Sertlik Tayini
Sularda Anyon Analizi (IC Metodu ile)
Sularda Ağır Metal Analizi (ICP-MS)
Sularda Katyon Analizi (IC Metodu ile)
Sularda PAH Analizi (HPLC)
Toplam Katı Madde Tayini
Toplam Çözünmüş Katı Madde (Eulat Analizi)
Toprakta PAH Analizi (HPLC)
Uçucu Madde Tayini
Yağ-Gres Tayini
Yüzey Nemi Oranı Tayini
Çökebilen Katı Madde Tayini
Çözünmüş Katı Madde Tayini
Çözünmüş Oksijen
İletkenlik
İyon Kromatografisi (IC)
Ph Metre
Soxhlet Cihazı
Toplam Organik Karbon (TOC)
İletkenlik Ölçer
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin