Laboratuvar

Elementel ve Termal Analiz Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu Uzm. Soner ÇAKAR
Telefon 0 372 261 32 87

Yapılan Testler Kullanılan Cihazlar
DSC
Fuel oilde kükürt analizi
Polimer malzemelerde C, H, N, S analizi
Polimer molekül ağırlığı ve molekül ağırlığı dağılımı analizleri
TG / DTA
Uçucu Ve Uçucu Olmayan Karbon Analizi
Çeşitli inorganik materyallerde C, H, N, S analizi

Elementel Analiz Cihazı (H,C,N,S Analizi)
Jel Geçirgenlik Kromatografisi (GPC)
Toplam Organik Karbon (TOC)
Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

Reaksiyon Fırını
Termogravimetrik ve Diferansiyel Termal Analiz Cihazı (TG/DTA)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin